Latest

เชียงใหม่ เชิญท่องเที่ยว ชม วัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาฟื้นฟูเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ชุมชน

Share This: เชียงใหม่ เปิดแล้วงานชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้ […]
Read More

เชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนงานชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา

Share This: เชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมท่องเที่ยว […]
Read More

เชียงใหม่ สโมสรไลออนส์จัดการประชุมใหญ่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค

Share This: ไลออนส์สากลเผยความสำเร็จในการจัดประชุมใหญ่ […]
Read More

(มีคลิป) เชียงใหม่ ทำไม”หนี”จากเมืองกลับเข้าดอย เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่”ชาวกะเหรี่ยง “โปว์ แบบไร้เผา

Share This: เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้า […]
Read More