แม่ฮ่องสอน สาธารณสุขแม่ฮ่องสอนชวนเที่ยวทัวร์สุขภาพทั้งจังหวัด

Share This:

10983857_603918456417261_5185997173337830289_n

นางภัทรา นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2557 – 2561 กำหนดให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ( Medical Hub) ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ด้านบริการสปาเพื่อสุขภาพ การบริการนวดไทย การจัดบริการแบบพำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพ และการจัดบริการแบบ Health Resort ภายในปีพ.ศ. 2561 โดยใช้นวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาล้านนา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินโครงการ Lanna Wellness มีกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยสุขภาพที่ดี ด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญา สุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการโดยมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านเมืองปอน อ.ขุนยวมมีเอกลักษณ์เฉพาะตามวิถีไทยใหญ่ สัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ ภูมิปัญญาสุขภาพการนวดแบบไทยใหญ่ ทั้งสมุนไพรอาบ ยารักษาโรค เมนู อาหารไทยใหญ่เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ จากการรับประทานอาหารสุขภาพ ปลอดสารพิษ อาหารตามวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้านอารมณ์จากการสัมผัสธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพร ชมวัฒนธรรมประเพณี สัมผัสอากาศดี ปราศจากมลพิษ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้มี ”อายุ วรรณะ สุขะ พละ”

Comments

comments

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *