ตัวแทนรองนายกรัฐมนตรี ถวายเทียนพรรษา พระธาตุหริภุญชัยฯ

Share This:

ที่วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน พ.อ.บุญยืน อินกว่าง รอง ผบ.พล.ร.7 ฐานะ ผบ.กกล.รส.พล.ร.7(จว.ล.พ.) พร้อมด้วย พ.ท.นพดล คามเกตุ เสนาธิการ กกล.รส.พล.ร.7(จว.ล.พ.) และ ชค.ที่ 1(ร.7 พัน.1) จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาคู่ ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมต.กห. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมจำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 58 โดยถวายเทียนจำนาพรรษาแด่พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

หลังจากนั้นพระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ได้มอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยจำลองให้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่าน รอง ผบ.พล.ร.7/ผบ.กกล.รส.พล.ร.7 จว.ล.พ.อีกด้วย และในเวลา 19:00 น. จ.ลำพูนได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียนรอบองค์11825202_1042336045777095_3011380360288153024_nพระบรมธาตุหริภุญชัย และฟังพระธรรมเทศนา ณ วัด พระธาตุหริภุญชัยฯ เช่นกัน จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน หรือประกอบพิธีสมาทานเบญจศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา ที่วัดใกล้บ้าน และงดเว้นการเกี่ยวข้องกับสิ่งอบายมุข

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวใน จ.ลำพูนเนืองแน่นไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากในจังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางหลั่งไหลเข้าสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัยทีประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัยฯแห่งนี้ นับป็นโบราณสถานอันสำคัญของ นครหริภุญชัย(ลำพูน)ในปัจจุบัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มากันแบบครอบครัวร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กรอปกับเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันมาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวต่อไป

ประวัติขององค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นโบราณสถานอันสำคัญของนครหริภุญชัยที่ พระเจ้าอาทิตยราช เป็น ผู้สถาปนาขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมีธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง ตามพุทธทำนายลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุหริภุญชัย ตามที่ปรากฏในหนังสือตำนานพระธาตุหริภุญชัย กล่าวว่า มีลักษณะ เป็นสถูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท ที่มีซุ้มทวาร เข้า- ออกทะลุกันได้ทั้งสี่ด้าน มีปราสาทสี่เหลี่ยมอยู่ตรงมุมละองค์ก่อด้วยศิลาแลง เป็นวัตถุดิบที่มีมากอยู่ในเมืองนี้ ภายในเป็นแท่น สำหรับประดิษฐาน พระโกศที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยของพญา สรรพสิทธิ์ กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โปรดให้ปฏิสังขรณ์เจดีย์เดิมที่พญาอาทิตยราชทรงสร้างไว้และได้ขุดร่องทวารประตูเข้า-ออก ทั้งสี่เพื่อความปลอดภัย รูปทรงสัณฐานขององค์พระบรมธาตุยังคงเป็นลักษณะเดิม คือ เป็นทรงปราสาทสี่เหลี่ยมที่กว้างใหญ่และสูง เมื่อ พญามังราย ตีเมืองหริภุญชัยได้ โปรดให้ซ่อมแซมดัดแปลงองค์พระธาตุขึ้นใหม่ การปฏิสังขรณ์ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทรวดทรง ขององค์พระธาตุฯ จากทรงปราสาทกลายเป็นทรงเจดีย์ฐานกลมแบบทรงลังกา ในสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมาประมาณปี พ.ศ. 1951 โปรดให้มีการปิดทององค์พระธาตุ พ.ศ. 1990 พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์สำคัญแห่งเมืองเชียงใหม่ ทรงร่วมกับ พระมหาเมธังกรเถระ ก่อพระมหาเจดีย์ให้สูงขึ้นเป็น 92 ศอก กว้างยาวขึ้น 52 ศอก เป็นรูปร่างที่เห็นเป็นอยู่ในปัจจุบัน

…………………………………………..

วัชระพงษ์ มีทรัพย์กว้าง : รายงาน

Comments

comments