วัน: 3 สิงหาคม 2015

​เชียงใหม่ ติวเข้ม DLIT ยกระดับครูภาคเหนือสู่เทรนเนอร์ยุคดิจิทัลประยุกต์สู่การสอน

Share This: ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลา […]
Read More

ลำพูน เกษตรลำพูนร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาจัดสาธิตการทำนาโยนกล้า

Share This: เกษตรลำพูนร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 […]
Read More

ลำพูน ชาวจังหวัดลำพูนร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Share This: ชาวจังหวัดลำพูนร่วมปล่อยปลาฉลิมพระเกียรติสม […]
Read More