ลำพูน ชาวจังหวัดลำพูนร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Share This:

3 ส ค 58 ชาว จ.ลำพูน ร่วมพิธี ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ พระราชินี93ชาวจังหวัดลำพูนร่วมปล่อยปลาฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

ที่ ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมี นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นาย อเนก มหาเกียรติคุณ
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง และ นาง อุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดลำพูน รวมถึง ข้าราชการ ประชาชน และ นักเรียน โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลตำบลริมปิง ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำซึ่งได้ แก่ ปลายี่สก , ปลาตะเพียน ขาว จำนวน 300,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณ สัตว์น้ำ ให้ แหล่งน้ำใน จ. ลำพูน ตามพระราชเสาวนีย์ที่ทรงตรัสให้กรมประมง ฟื้นฟูสัตว์น้ำหลายชนิดให้สามมารถดำรงอยู่ และ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหาร

นอกจากนี้ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จะร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.ลำพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปล่อยปลา ลงสู่แหล่งน้ำ ในจังหวัดลำพูน อีก 700,000 ตัว เพื่อ ให้ครบ 1,000,000 ตัว เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สร้างแหล่งอาหารให้แก่ ประชาชน

3 ส ค 58 ชาว จ.ลำพูน ร่วมพิธี ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ พระราชินี496

Comments

comments