ลำพูน ซักซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom แบบเสมือนจริง

Share This:

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนซักซ้อม เพื่อ เตรียมความพร้อมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom แบบเสมือนจริง

นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้จัดการ ซักซ้อม ความพร้อมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom พร้อมกับ จังหวัดอื่น ๆ ในรูปแบบ เสมือนจริง โดยมีประชาชนชาวจังหวัดลำพูน จำนวน 700 คน จาก 3,265 คน ที่ ลงทะเบียน ร่วมปั่นจักรยาน มาร่วมซักซ้อม ความพร้อมการปั่นจักรยาน ตามเส้นทางที่ได้กำหนด ในเขตอำเภอ เมืองลำพูน
เริ่มปั่นจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปตาม ถนนอินทยงยศ ข้ามสะพานท่าขาม ผ่านศาลจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) และ ทดสอบ ระบบบันทึกจำนวนผู้ปั่น ที่ หน้าห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท ลำพูนจตุจักร แล้วปั่นต่อไปยังถนนเลียบทางรถไฟ ผ่านสถานีรถไฟลำพูน จนถึงตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตรฯ ( ตลาดป่าเห็ว ) แล้วเลี้ยวเข้าสู่เขตตำบลอุโมงค์ แวะพักที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลอุโมงค์ และ ปั่นจักรยานกลับสู่ศาลากลางจังหวัดลำพูน รวมระยะทางปั่นทั้งหมด 27 กิโลเมตร ซึ่ง การซักซ้อมปั่นจักรยาน ในครั้งนี้ ได้มีรถนำขบวนของตำรวจจราจร , รถพยาบาล และ รถลากจูงเตรียมให้ความช่วยเหลือ จักรยานที่ชำรุด ระหว่างทาง ซึ่งการซักซ้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่อย่างใด

 

2 ส ค 58  จ.ลำพูน ซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom แบบเสมือนจริง 2 ส.ค.25870      2 ส ค 58  จ.ลำพูน ซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom แบบเสมือนจริง 2 ส.ค.258 04      2 ส ค 58  จ.ลำพูน ซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom แบบเสมือนจริง 2 ส.ค.25843

 

Comments

comments