ลำพูน เกษตรลำพูนร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาจัดสาธิตการทำนาโยนกล้า

Share This:

เกษตรลำพูนร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาจัดกิจกรรมจัดสาธิตการทำนาโยนกล้าเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อ.เมืองจ.ลำพูน สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงเรียนIMG_8273เฉลิมพระเกียรติ48 พรรษา จัดกิจกรรมสาธิตการทำนาโยนกล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โดยมี นาย ณรงค์ อ่อนสอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนประมาณ 400 คน

ซึ่งทางโรงเรียน แบ่งพื้นที่ภายในโรงเรียนจัดทำแปลงผัก และแปลงนาข้าวเพื่อให้นักเรียนช่วยกันปลูกแล้วนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารให้แก่นักเรียนที่พักอาศัยภายในโรงเรียนการทำนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า ให้แก่นักเรียนสำหรับพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการโยนกล้าครั้งนี้ เป็นพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ใช้เนื้อที่ในการโยนกล้า จำนวน 1 ไร่ ซึ่งการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าเป็นวิธีที่ง่ายต่อการปฎิบัติและใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 3-5 กก.ต่อไร่ ลดลงไปถึง 85% ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตได้ประมาณ 1,200 – 1,500 บาท ต่อไร่

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

IMG_8297

IMG_8307

IMG_8300

IMG_8299

……………………….

Comments

comments