เชียงใหม่ ประปาแจ้งปิดน้ำแยกบิ๊กซี แม่เหียะ ทำให้น้ำไหลอ่อนและไม่ไหล

Share This:

ล็อคเลย์

 

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่ ๓๕/๒๕๕๘
เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสาน ท่อประปา บริเวณ แยกบิ๊กซีหางดง ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม. ๓๐๒๙ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00  น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

– ถนนเชียงใหม่-ฮอด บริเวณศูนย์ Honda สาขาหางดง ถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่
– หมู่บ้านพิงค์ดอย , หมู่บ้านสมหวัง
– หมู่บ้านขวัญเวียง , หมู่กาญจน์กนกวิลล์ 10
– หมู่สุขสวัสดิ์ , หมู่บ้านเซลิโอ
– หมู่บ้านเมธินีฮิลล์เพลส , หมู่บ้านนิมมานนรดี
– หมู่บ้านแสงเพชร 2 , หมู่บ้านอยู่สบาย
– หมู่บ้านยุพิน , หมู่บ้านเอื้องหลวง
– หมู่บ้านเออบาน่า 2 , หมู่บ้านสุขสวัสดิ์
– หมู่บ้านศิริลักษณ์ 2 , หมู่บ้านดาราวดี
– หมู่บ้านเปียงหลวงล้านนา , หมู่บ้านปาล์มการ์เด้น 2

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5323 – 3479 ต่อ 116 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Comments

comments