เชียงใหม่ พระสงฆ์มอบเงินสร้างห้องน้ำนักเรียนบนดอยเขตชายแดน

Share This:

พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ได้สนับสนุนเงินสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านสินชัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยโรงเรียนห่างไกลเป็นโรงเรียนตะเข็บชายแดนติดกับประเทศพม่า เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนเป็นชนเผ่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีนยูนาน มีนักเรียนจากเดิมเพิ่มขึ้นทุกปี และในเวลาช่วงหน้าหนาวเป็นโรงเรียนที่ติดถนนเส้นทางนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเที่ยวดอยอ่างขางและเป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีห้องน้ำไม่พอเพียงทางผู้บริหารและคณะครู กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้จัดหาเงินโดยตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีได้เงินมาจำนวนหนึ่งแต่ไม่พอที่จะสร้างห้องน้ำชายและหญิงขนาด 10 ห้อง ทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ(ป่าแลกน้ำ)ได้นำเงินมอบช่วยเหลือสร้างห้องน้ำจำนวนเงิน 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในขณะนี้ได้จัดสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปนักท่องเที่ยวเข้ามาหยุดพักรถและท่องเที่ยวในหมู่บ้านและแวะชมโรงเรียนก็สามารถที่จะเข้าใช้ห้องน้ำได้แล้วเป็นห้องน้ำขนาดมาตราฐาน ทางผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนคณะครูและชาวบ้านต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อสถิตธรรมาภิรักษ์ที่กรุณาเมตตาช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน

 

IMG20150722130307            123

 

 

นายสำราญ  แสงสงค์ รายงาน

 

Comments

comments