เชียงใหม่ อธิบดีกรมการปกครองเปิดการฝึกอบรมการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร 17 จว.เหนือ

Share This:

อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดสรรงบประมาณจัดทำฝายต้นน้ำลำธารอำเภอละ 20,000 บาท
ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง เชียงใหม่ นายกฤษฏา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ 17 จังหวัดระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558 โดยมีปลัดอำเภอแต่ละอำเภอเข้าร่วมเกือบ 200 คน พร้อมเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชมการโครงการฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริฯ ซึ่งการการปกครองได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำฝายต้นน้ำลำธารอำเภอละ 20,000 บาท 

นายกฤษฏา บุญราช อธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่า โครงการนี้จุดมุ่งหมายของกรมการปกครอง เตรียมจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งมาให้นายอำเภอในจังหวัดทางภาคเหนือ ไปจัดทำโครงการฝายขนาดเล็ก ซึ่งได้ประสานงานขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ขอวิทยากรมาให้ความรู้การทำฝายตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหตุที่คิดทำฝายขนาดเล็กในขณะนี้ก็เพราะว่า ในปีที่ผ่านมาหรือปีนี้ ปริมาณน้ำฝนน้อยทางกรมการปกครองเห็นว่า ก็ทำพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดเล็กไว้ในพื้นที่ชุมชนที่ราบสูง ทำให้ดินชุ่มชื้น เมื่อดินชุ่มชื้นก็จะทำให้ต้นไม้เกิดขึ้นมา ประชาชนก็จะมีน้ำกินน้ำใช้ได้พอสมควร แต่เป้าหมายที่สำคัญโครงการสร้างฝายเป็นโครงการทั้งใช้เครื่องจักรกับแรงงานประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมกันทำ แบบพอเพียง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ประโยชน์ตามมาคือสร้างความรักความผูกพันธ์
-อธิบดีกรมการปกครองกล่าวอีกว่า ขณะนี้เริ่มมีฝนตกลงมาทางภาคเหนือ การทำเหมืองหรือฝายในขณะนี้ หากพายุไม่เข้าในช่วง 2-3 เดือนที่จะถึงนี้ เหมืองฝายที่สร้างขึ้นมานี้ ก็จะมีประโยชน์มาก เป็นวิธีการหนึ่งที่นำทฤษฏีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและชุ่มฉ่ำในพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย 196 แห่ง ใน 196 อำเภอ ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะทำจุดใดก็ให้นายอำเภอร่วมหารือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อหาจุดที่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ เพื่อรองรับการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่

 

เชียงใหม่ อธิบดีกรมการปกครองเปิดอบรมสร้างฝาย.mp4_20150804_064411.336 เชียงใหม่ อธิบดีกรมการปกครองเปิดอบรมสร้างฝาย.mp4_20150804_064435.240 เชียงใหม่ อธิบดีกรมการปกครองเปิดอบรมสร้างฝาย.mp4_20150804_064446.536 เชียงใหม่ อธิบดีกรมการปกครองเปิดอบรมสร้างฝาย.mp4_20150804_064457.176 เชียงใหม่ อธิบดีกรมการปกครองเปิดอบรมสร้างฝาย.mp4_20150804_064500.359 เชียงใหม่ อธิบดีกรมการปกครองเปิดอบรมสร้างฝาย.mp4_20150804_064503.216
วสันต์ เจริญตระกูลรายงาน

Comments

comments