​เชียงใหม่ จับตาม 3 อำเภอ 3 ลำน้ำเสี่ยงน้ำป่าหลังฝนหนักต่อเนื่องนานนับสัปดาห์   

Share This:

ฝนที่ตกหนักสะสมมานานนับสัปดาห์ในทั่วทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้หลายหน่วยงานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงที่มีอยู่กว่า 247 หมู่บ้าน กระจายใน 25 อำเภอ

ล่าสุด นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ฝนที่หนักต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน ที่มีต้นน้ำจากดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งหากฝนตกในปริมาณมากจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนในที่ราบเชิงเขาใน อ.ฝาง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่ใจ ที่มีต้นน้ำอยู่บนดอยฟ้าห่มปก อ.ฝาง  ขณะเดียวกัน ลำนำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม ที่มักจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพื้นที่ภูเขาส่วนใหญ่ถูกแผ้วถางเพื่อปลูกข้าวโพด  และ ลำน้ำแม่วาง อ.แม่วาง โดยสถานการณ์ล่าสุดของลุ่มน้ำทั้งหมดพบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบทางน้ำเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวาง โดยเฉพาะสะพาน เพื่อให้น้ำสามารถไหลระบายผ่านไปได้ เนื่องจากสาเหตุของน้ำป่าที่หลากท่วมมาจากน้ำที่ไม่สามารถไหลระบายผ่านทางน้ำปกติ จนทำให้เปลี่ยนทิศทางไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชน
030858เชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม จับตาใกล้ชิด 3 อำเภอ.mp4_20150803_153351.369 030858เชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม จับตาใกล้ชิด 3 อำเภอ.mp4_20150803_153354.790 030858เชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม จับตาใกล้ชิด 3 อำเภอ.mp4_20150803_153359.353 030858เชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม จับตาใกล้ชิด 3 อำเภอ.mp4_20150803_153402.014 030858เชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม จับตาใกล้ชิด 3 อำเภอ.mp4_20150803_153405.797 030858เชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม จับตาใกล้ชิด 3 อำเภอ.mp4_20150803_153408.778 030858เชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม จับตาใกล้ชิด 3 อำเภอ.mp4_20150803_153418.349 030858เชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม จับตาใกล้ชิด 3 อำเภอ.mp4_20150803_153420.701
เอกพงษ์ ประดิษ์พงษ์ รายงาน

Comments

comments