ม้งขุนช่างเคี่ยนยอมคืนผืนป่าที่บุกรุกเนื้อที่กว่า ๒๓๔ ไร่

Share This:

ราษฏรบ้านม้งขุนช่างเคี่ยนยอมคืนผืนป่าที่บุกรุกเนื้อที่กว่า ๒๓๔ ไร่ ให้กับทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เตรียมทำการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคมนี้

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นอภ.เมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กำนันตำบลช้างเผือก นายก อบต.ช้างเผือก ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขุนช่างเคี่ยน ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่ กรณีราษฎรบ้านขุนช่างเคี่ยน ยินยอมคืนผืนป่าให้กับทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๕๘ รวมพื้นที่ ๔๕ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒๓๔ ไร่

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่บางส่วน เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๘ ที่ผ่านมา คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๗๐ ไร่ และจะทำการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๘ ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะได้ดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่และปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในโอกาสต่อไป

……………………………………………

Comments

comments