เชียงใหม่ พระสงฆ์ร่วมกับทหารตำรวจชาวบ้านปลูกต้นพยุงเฉลิมพระเกียรติพระราชินี

Share This:

วันที่ 5 ส.ค.58 พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์และพันเอก เสด็จ บัณฑิต รองผู้อำนวยการศูนย์ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ฐานะประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ร่วมกันเปิด งานโครงการปลูกป่ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ซึ่งโครงการดังกล่าว วัดป่าไม้แดงร่วมกับส่วนราชการ ทหารอุทยานแห่งชาติดอยผาแดง อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา กำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมเยาวชนประชาชน ในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่อาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมงาน “โครงการปลูกป่ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหามหาราชินี” คณะพระสงฆ์ พร้อมองค์กรภาครัฐและเอกชนนักเรียนนักศึกษาร่วมปลูกต้นพยุง จำนวน 2,000 ต้น และปลูกต้นมะค่า,ประดู่,และชิงชัน จำนวน 1,000 ต้น รวมกันทั้ง หมด 3,000 ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่ ป่าต้นน้ำรู บ้านปางหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 

_MG_6317 _MG_6323 _MG_6334 _MG_6359 _MG_6387

 

วิชัย ทาเปรียว รายงาน cheap car rental web page monitoring .

Comments

comments