เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญแม่เที่ยวฟรี 11-12 สิงหาคม

Share This:

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เผยว่าระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2558 นี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอมอบของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับแม่ทุกคน ในการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงลูกควงคู่คุณแม่มาลงทะเบียนรับสิทธิ์แม่เที่ยวฟรี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. คุณแม่รับสิทธิ์ ลงทะเบียนเข้าเที่ยวชมฟรีทุกกิจกรรม อาทิ ชมสัตว์ในเส้นทางจากัวร์เทรล การนั่งรถชมสัตว์ Day Safari เวลา 15.00-16.30 น.06 08 58 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญแม่เที่ยวฟรี 10-12 สิงหาคม.mp4_20150806_123839.888
กิจกรรม Night Safari เวลา 18.30-22.00น. กิจกรรม Night Predators รอบเวลา 17.20 น., 18.50 น. และ 20.40 น.
พร้อมนี้ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. โดยขอเชิญร่วมแต่งกายด้วยเสื้อ สีฟ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

06 08 58 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญแม่เที่ยวฟรี 10-12 สิงหาคม.mp4_20150806_123852.20906 08 58 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญแม่เที่ยวฟรี 10-12 สิงหาคม.mp4_20150806_123815.504   06 08 58 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญแม่เที่ยวฟรี 10-12 สิงหาคม.mp4_20150806_123858.336 06 08 58 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญแม่เที่ยวฟรี 10-12 สิงหาคม.mp4_20150806_123901.673 06 08 58 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญแม่เที่ยวฟรี 10-12 สิงหาคม.mp4_20150806_123904.328 06 08 58 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญแม่เที่ยวฟรี 10-12 สิงหาคม.mp4_20150806_123907.984 06 08 58 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบของขวัญแม่เที่ยวฟรี 10-12 สิงหาคม.mp4_20150806_123911.481

 

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

 

Comments

comments