วัน: 7 สิงหาคม 2015

ลำพูน ชาวบ้านตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบ การออกเอกสารสิทธิที่ดินของวัด

Share This: ชาวบ้าน ในเขต ตำบล ป่าไผ่ อำเภอลี้ จำนวน 10 […]
Read More

เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษา รับฟังความคิดเห็นในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด

Share This: ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ อำเภ […]
Read More