ลำพูน ชาวบ้านตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบ การออกเอกสารสิทธิที่ดินของวัด

Share This:

ชาวบ้าน ในเขต ตำบล ป่าไผ่ อำเภอลี้ จำนวน 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ การออกเอกสารสิทธิ ที่ดิน ใช้ประโยชน์ของวัด พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ซึ่ง ทับซ้อน เส้นทางสัญจร ของ ประชาชนvlcsnap-2015-08-07-13h46m24s74

โดย ได้ยื่นให้แก่ พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน และ ยื่น ให้แก่ นาย อนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ชาวบ้านขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ การใช้ประโยชน์ที่ดินของวัดดังกล่าว ที่อ้างสิทธิใช้ประโยชน์ ที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 825 (อยู่ในเขตป่าชุมชน ) ซึ่งทับซ้อนเส้นทางสัญจรของประชาชน เขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านป่าไผ่ , หมู่ 4 บ้านหล่ายท่า และ หมู่ 11 บ้านวังน้ำลี้ ที่ใช้เดินทางไปยังฌาปนสถานเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ ของชุมชน

นายอำนวย เมืองใจ อดีตกำนันตำบลป่าไผ่กล่าวว่า โดยปกติประชาชนจะใช้ถนนดังกล่าว เดินทางไปประกอบพิธี ฌาปนvlcsnap-2015-08-07-13h47m41s75กิจ ทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งต่อมาเทศบาลตำบลป่าไผ่ก็ได้สร้างถนนลาดยางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก แต่หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ได้แจ้งความที่ สถานีตำรวจภูธรลี้ว่า เทศบาลตำบลป่าไผ่บุกรุกที่ดินของวัด ซึ่งทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้

ทางด้านนาย กฤษณะ สิงห์เพชร นิติกรชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนกล่าวว่า ในการดำเนินการ ตรวจสอบ ขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน หรือ ส.ป.ก.ลำพูน ได้เพิกถอน เอกสารสิทธิดังกล่าวแล้ว เนื่องจาก ที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ ขณะเดียวกันวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ก็ได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้ยกเลิกการเพิกถอน แต่ศาลปกครองเชียงใหม่ได้ยกคำร้อง เนื่องจากเห็นว่า ส.ป.ก. ลำพูน ไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งทางวัดได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และสำนักงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ก็ได้ยื่นคำให้การด้วยเช่นกัน และขณะนี้ยังอยู่ในขั้นของการรอผลพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

vlcsnap-2015-08-07-13h48m20s218

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

ขอบคุณ ปชส.ลำพูน

Comments

comments