เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษา รับฟังความคิดเห็นในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด

Share This:

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ อำเภอหางดง จัดกิกจรรมโครงการรวมพลังขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษา ในพื้นที่อำเภอหางดง เพื่อรัฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด พร้อมรับฟังความคิดในการFILE0013.MOV_20150807_110628.974นำมาปฎิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการรวมพลังปฎิรูปการศึกษา ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการแต่ละพื้นที เสริมสร้างคุณภาพ และประสิทธิภาพด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องถูกกำหนดเฉพาะเพียงส่วนกลาง ซึ่งการมีส่วนร่วมการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ต้องมาจากทุกภาคส่วนด้านนายบุญเลิศ กล่าวว่าการปฎิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อเดินหน้าให้เกิดเป็นรูปธรรม

พัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับเยาวชน โดยจะต้องพลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 1  / 2559-2562 ของการศึกษายุคใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีมาตรฐานสากล ที่สำคัญเพื่อรองรับการก้าวสู่ AEC ที่การศึกษาก็มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะด้านภาษา ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาวล้านนา ที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ทองถิ่นที่ต้องสืบสานต่อไป

FILE0014.MOV_20150807_110615.826 FILE0015.MOV_20150807_110607.606

FILE0020.MOV_20150807_110556.458 FILE0036.MOV_20150807_110646.262 FILE0038.MOV_20150807_110706.614 FILE0043.MOV_20150807_110726.882

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments