ปลูกป่าเพิ่มความชุ่มชื้นลำห้วยดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

Share This:

เชียงใหม่ – ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่อุทยานสุเทพ – ปุย ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ปลูกต้นกล้วยป่า 350 ต้น เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ป่าต้นน้ำบนดอยสุเทพ ตามโครงการ “ปลูกวันแม่ แผ่ความชุ่มชื้นวันพ่อ” ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริสร้างป่าเปียก       aab378
วันนี้ (8 ส.ค.) ที่บริเวณลำห้วยต้นน้ำ หมู่ 9 บ้านดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่อุทยานสุเทพ – ปุย ได้ร่วมกันปลูกป่า ประกอบด้วยต้นไทร ต้นมะเกี๋ยง(ต้นหว้า) พันธุ์พื้นเมือง ต้นราชพฤกษ์ ในการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ์ 12 สิงหามหาราชินี รวมถึงนำต้นกล้วยป่า นำไปปลูกแซมในพื้นที่บริเวณริมลำนำต้นน้ำตลอดแนวยาวของลำห้วย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ตามโครงการ “ปลูกวันแม่ แผ่ความชุ่มชื้นวันพ่อ”

ซึ่งการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้ เป็นไปตามแนวพระราชดำริหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงแนะนำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำการศึกษาทดลองจนได้รับผลสำเร็จ โดยปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชอื่นทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มาก รวมถึงยังเป็นการเพิ่มความชุมชื้นให้แก่พื้นที่ป่าต้นน้ำได้อย่างดีวิธีหนึ่งอีกด้วย

สำหรับโครงการปลูกป่าของราษฎรตำบลสุเทพ ทั้งทางฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ต่างร่วมกันปลูกป่าตามโครงการในพื้นที่ของ หมู่ 9 บ้านดอยสุเทพ และในพื้นที่หมู่ 12 ในเขตพื้นที่โดยรอบพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

ทั้งนี้การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ 12 สิงหามหาราชินี เป็นไปตามนโยบายของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่จะให้ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยแต่ละชุมชนหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้นำชุมชนจะต้องจัดโครงการร่วมกันกับราษฎรในการปลูกต้นไม้จำนวน 83 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ์แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

aab379

………………………………………………….

Comments

comments