เชียงใหม่ ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมือง ตรวจสถานบันเทิงพบผิดระเบียบเพียบ

Share This:

นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และสมาชิกกองร้อย อส.จังหวัดเชียใหม่รวม 34 นาย ได้ออกตรวจสอบสถานบริการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งสถานบริการหรือสถานประกอบการที่อยู่บริเวณรอ1บสถานศึกษา

ผลการตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการที่ถูกร้องเรียน จำนวนทั้งสิ้น 31 แห่ง โดยเริ่มตรวจบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่ร้านเดิมเดิม ร้านฉลุยค่าเฟ่ พบว่าให้บริการและมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการ จึงแจ้งคำสั่งของชุดเฉพาะกิจ สั่งให้ปิดสถานบริการ

ส่วนที่ร้านกินลม พบมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีและมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย จึงจับกุมผู้ประกอบการฐานความผิด “จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

หลังจากนั้นได้เข้าตรวจย่านซอยเวียงบัวหลังตลาดธานินทร์ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารและสุราและเป็นร้านเกม ซึ่งมีประชาชนเข้าร้อ2งเรียนต่อนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มวัยรุ่นที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากและมีการปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีมาใช้บริการ

โดยเข้าตรวจร้านเกม จำนวน 2 แห่ง คือร้านฮอลิซอนเน็ท 2 ปรากฎว่า พบเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี กำลังนั่งเล่นเกมออนไลน์ โดยพบผู้มีอายุ 15-16 ปี จำนวน 5 คน ส่วนร้านเจซีเกมออนไลน์ พบเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี กำลังนั่งเล่นเกมออนไลน์ โดยพบผู้มีอายุ 16 ปี จำนวน 1 คน จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ประกอบการในฐานความผิด ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม และนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรช้างเผือกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

3

4

5

6 7

 

 

ลาภิศ โรจน์วิกรัย รายงาน

ขอบคุณ ภาพ ข้อมูล ปชส.เชียงใหม่

Comments

comments