เชียงใหม่ ทม.แม่เหียะ ร่วมขนส่งเสริมความรู้อสม.กฎหมายจราจรใหม่และช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Share This:

FILE0001.MOV_20150809_105822.279
ที่ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดโครงการรณณงค์ชุมชนขับขี่ปลอดภัย ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 ให้ความรู้แก่ผู้นำชุชน และอสม. เกี่ยวกับ
กฎหมายใหม่ของพรบ.จราจร และให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เพราะสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสายหลักถนนหลวง
มีกว่า 2 พันรายและถนนสายรองกว่า 700 ราย เพื่อเป็นการลดเกิดอุบัติเหตุในชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้ามาสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ของชุมชนเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นวาระแห่ชาติทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน. พ.ศ.2554-2563
นายธนวัฒน์ กล่าวว่าพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีการเติบโตคับคั่งด้านการจราจรเป็นอย่างมาก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาต่อเนื่อง
ตลอดจนการขยายตัวของเมือง การใช้รถใช้ถนนมีมากขึ้นและการเกิดอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนและอสม. เพราะอสม.แต่ละคนจะเข้าไปดูแล
ประชากรในพื้นที่คนละ 20 -25 ครัวเรือน ได้นำไปถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและการให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อพบผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ และรณรงค์
ให้ประชาชนในพื้นที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถ เพื่อลดการสูญเสีย และลดการเกิดอุบัติเหตุในเขตชุมชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ

FILE0050.MOV_20150809_105921.519 FILE0017.MOV_20150809_105901.439 FILE0012.MOV_20150809_105855.007  20150809 FILE0002.MOV_20150809_105838.711

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments