ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้โอวาทและพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

Share This:

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นชั้น 2 ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2558 ให้โอวาทก่อนเกษียณอายุราชการ มอบนโยบายการร่วมมือแก้ไขปัญาหอกควันไฟป่า การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า และปัญหายาเสพติด ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสานต่อก่อนอำลาตำแหน่ง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558 พร้อมมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นชั้น 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ และให้โอวาทแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมงาน กว่า 1,000 คน ทั้งนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพราะเป็นตำแหน่งสำคัญ ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นผู้เชื่อมโยงงานและนโยบายของรัฐบาลสู่พี่น้องประชาชน 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ได้กล่าวฝากถึงนโยบายที่ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันสานต่อร่วมกัน 3 เรื่อง คือ การร่วมมือแก้ไขปัญาหอกควันไฟป่า การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า และปัญหายาเสพติดสำหรับการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระราชดำริฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้าน ที่มีมาตั้งแต่เดิมขึ้นใหม่เพราะทรงเล็งเห็นว่า การปกครองในระดับนี้จำเป็นและสำคัญยิ่ง ในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด

โดยทรงให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครอง ตำบล หมู่บ้าน ขึ้นที่อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ ร.ศ.111 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2435 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่พี่น้องประชาชนม

สำหรับข้าราชการฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ประกอบด้วย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชนะ แพ่งพิบูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ​

11880979_1129895737025275_1027096115_n

…………………………………..

ปรีชา อ่องคำ รายงาน

Comments

comments