เชียงใหม่ น้ำปิงต้นทางอำเภอเชียงดาวเพิ่มปริมาณสูงขึ้น หลังจากฝนตกสะสมติดกัน

Share This:

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง ทางอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำปิง จุดบริเวณก่อนถึงด่านตรวจแก่งปันเต๊า ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว ขาเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นจุดพักผ่อนเล่นน้ำของประชาชนและนักท่องเที่ยว น้ำปิงเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นสูง มีสีแดงจากน้ำป่าและไหลแรงขึ้น ทำให้ร้าน
ค้าชั่วคราวบริเวณนี้หยุดให้บริการเพราะหวั่นเกรงกระแสของน้ำ จะส่งทำให้เกิดอันตรายต่อผู้มาเล่นน้ำ ซึ่งจะเห็นจากแพที่ตั้งไว้ริมน้ำ ขอบน้ำจะเริ่มสูงขึ้นมาเกือบเท่ากับ
ที่นั่งแล้ว
ด้านนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าจากฝนที่ตกมาต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 56 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21 % มีน้ำไหลเข้า 530,393 ลบ.ม. แต่มีปริมาณน้ำระบายออก จากเขื่อน
314,393 ลบ.ม. ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำ 22 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8 % มีน้ำไหลเข้าเพียง 0.534 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายตามรอบเวร 1.053 ล้าน ลบ.ม เมื่อ
วานเป็นวันสุดท้าย ซึ่งสถานการณ์ของเขื่อนสองแห่งยังไม่ดีขึ้นมากหนัก เพราะต้นน้ำของเขื่อนมีน้ำไหลจากป่าออกมาน้อยเพราะความแห้งแล้ง น้ำฝนที่ตกพื้นดินยังซึม
ซับน้ำไว้ อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำปิงที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่ได้ส่งผลให้น้ำได้ไหลเข้าสู่เขื่อนแม่งัดโดยตรง จนส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดไม่เพิ่มปริมาณขึ้นมา เพราะทาง
ต้นน้ำส่วนใหญ่จะอยู่แถวอำเภพร้าว ทำให้น้ำที่จะมาเขื่อนจะไหลจากอำเภอพร้าวเข้ามายังเขื่อน

0 00 000 00000 00000000 000000000 0000000000 00000000000

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments