เชียงใหม่ ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา

Share This:

ช่วงเช้าวันนี้ ที่สำนักงานขนส่ง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ พร้อม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ร่วม
กันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ พร้อมถวายพระพรชัยและจัดตั้งโต๊ะให้กับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ภายในสำนักงาน ซึ่งทุกคนต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้า และเสื้อ Bike For Mom มาร่วมในครั้งนี้

11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092644.279 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092649.921 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092654.785 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092711.294 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092741.855 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092800.969 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092814.266 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092935.572 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092941.648 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092946.928 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_092957.093 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_093001.039 11 08 58 -1 ขนส่งนำข้าราชการ พนักงาน ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร.mp4_20150811_093008.079

 

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์

Comments

comments