เชียงใหม่ โครงการหลวงป่าไม้ประชาชนร่วมปลูกป่าถวายพระราชินี

Share This:

 โครงการหลวงบ้านห้วยลึก ร่วมนายจันทร์แก้ว นามวงค์  หัวหน้าพิทักษ์ป่าอุทยานผาแดงที่2 ห้วยจะค่าน และประชาชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบล ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 คน  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บนป่าต้นแหล่งน้ำห้วยลึก จำนวน1,000 ต้น ต้นประดู่,ต้นพยุง,และไม้สัก ใน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์”  และทางโครงการหลวงห้วยลึกได้นำต้นไม้ กาละบูน  เป็นต้นพันธ์ไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 100 ต้น นำมาปลูกเพื่อเป็นการถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในวาระครบรอบพระชนยมพรรษา 83 พรรษา ในวันนี้ ได้นำต้นไม้ปลูกบนดอยห้วยลึกและป่าต้นแหล่งน้ำหนองกระแหน และในพื้นที่ป่าโครงการหลวงบ้านห้วยลึก  เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและชาวบ้านได้รักป่ามากขึ้นพร้อมร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อความยั่งยืนสืบไป ในการปลูกป่าวันนี้ยังมีชาวบ้านได้เก็บเห็ดป่าเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารเป็นเห็ดแดงเห็ดไข่ห่านที่ชาวบ้านรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและอยู่ร่วมกับป่ามานมนาน

DSC01668 DSC01669

 

นายสำราญ  แสงสงค์ รายงาน

Comments

comments