เชียงใหม่จัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัด พระราชทานในกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ให้กับชาวเชียงใหม่

Share This:

เชียงใหม่จัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัด พระราชทานในกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ให้กับชาวเชียงใหม่ผู้ที่ลงทะเบียนรับเสื้อ 1 พันคนพร้อมเชิญชวนนักปั่นจักรยานร่วมทำสถิติกินเนสส์บุ๊คเวิลด์เร็คคอร์ดโดยจะมีการจดสถิติจำนวนผู้ปั่นจักรยานมากที่สุดในโลก22141

ช่วงบ่ายวันนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีมอบ เสื้อและเข็มกลัด พระราชทานกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ หรือ Bike for mom โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่ลงทะเบียนรับเสื้อพระราชทานชุดแรกจำนวน1 พันคน

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนรับเสื้อพระราชทานกิจกรรมปั่นเพื่อแม่รวมทั้งหมด 7,103 คน สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่ลำดับที่1,001 – 7,103 จะเปิดให้ลงทะเบียนรายงานตัวรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ได้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 นาฬิกา โดยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมพื้นที่ไว้บริเวณลานจอดรถบัสในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา ชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 22142พระชนมพรรษา เป็นที่ลงทะเบียนซึ่งจัดระเบียบการลงทะเบียนตามหมวดหมู่พยัญชนะตัวแรกของชื่อ ขณะเดียวกันก็เปิดลงทะเบียนสำรองให้กับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม เติม และหลังเวลา 14.00 นาฬิกาหากผู้ใดไม่มาลงทะเบียนรับเสื้อด้วยตนเอง ถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบเสื้อให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนสำรองไว้

โดยกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ครั้งนี้ จะมีการจดสถิติจำนวนผู้ปั่นจักรยานมากที่สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เร็คคอร์ด จะมีการบันทึกสถิติจำนวนจักรยานที่มากที่สุด ในรูปแบบขบวนแห่หรือขบวนพาเหรดในช่วงเวลาที่กำหนด ในเวลาเริ่มต้นเดียวกันซึ่งจะมีขึ้นในสถานที่หลายๆแห่งทั่วประเทศและถูกจัด ตั้งโดยองค์กรเดียวกัน ซึ่งถ้าประเทศไทยสามารถจดบันทึกจำนวนจักรยานได้มากกว่า 72,919 คัน ก็จะถือได้ว่าเป็นสถิติใหม่ หลังจากมีการทำสถิตไว้ที่ 72,919 คันเป็นสถิติที่นครไทเป ไต้หวัน โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าหมายมีผู้ร่วมกิจกรรมการจดสถิติจำนวน 2 พันคัน เชิญผู้สนใจร่วมสร้างสถิติในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนในเวลา 13.00 นาฬิกาณ จุดลงทะเบียนกินเนสส์เวิล์ดเร็คคอร์ด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยเขียนชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเซ็นชื่อรับบาร์โค๊ด และเตรียมนำรถเข้าพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมในเวลา 14.00 นาฬิกา

22108 22114 22140

 

ลาภิศ โรจน์วิกรัย รายงาน

Comments

comments