เชียงใหม่ กรมการขนส่งทางบกแจงติดจุ๊บไขลานผิดหรือไม่

Share This:

ตามที่มีการสอบถามเรื่องการติดจุ้บไขลานนอกตัวรถยนต์ที่เห็นเป็นแฟชั่นกันอยู่ในขณะนี้ เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ รถยนต์หรือไม่นั้น ขอชี้แจงเบื้องต้นว่า หากเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอันตรายต่อการขับขี่ จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่กรณีดังกล่าว ที่เห็นทั่วไปนั้น ถ้าไม่เข้าข่ายส่งผลอันตราย เป็นการติดเพื่อความสวยงามตามแฟชั่น ไม่ถาวร ติดในขนาดและจุดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการขับขี่ก็ไม่เข้าข่าย แต่ทั้งนี้ หากมีการติดด้วยขนาดหรือจุดที่อันตราย หรือบดบังทัศนวิสัย หรือยื่นออกจากตัวรถจนอาจทำให้เกิดอันตราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

กรมการขนส่งทางบก แจงการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งในรถที่ส่งผลให้เกิดอันตรายในการขับขี่ มีความผิดตาม พรบ.รถยนต์ปรับไม่เกิน 2,000บาท ชี้ การติดตั้งจุ๊บไขลานตามแฟชั่นทั่วไปใขณะนี้ หากติดในขนาดและตำแหน่งที่ไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายในการขับขี่ ไม่มีความผิดแต่หากติดในขนาดและจุดที่ไม่เหมาะสมจนส่งผลต่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกแนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และไม่สร้างความสับสนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ตามแฟชั่น

Comments

comments