เชียงใหม่ บรรดาลูกๆ พาคุณแม่เข้าวัดดอนจั่นทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันแม่พร้อมสวดมนต์แบบเชียงตุงที่หาฟังได้ยาก

Share This:

ที่วัดดอนจั่น อำเภอเมือง เชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินินาท โดยพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัด ร่วมกับศรัทธาประชาชนและเด็กนักเรียนกำพร้า นักเรียนด้อยโอกาส ที่พักอยู่ภายในหอพักของโรงเรียนวัดดอนจั่น ต่างสวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมในพิธี12 08 58 -2 เชียงใหม่ วัดดอยจั่นทำพิธีสืบชะตาถวายในวันแม่แห่งชาติ.mp4_20150812_151931.643 ซึ่งนอกจากจะทำพิธีสืบชะตาแล้ว จุดเทียนมหาปะฐะมัง 108 เล่ม พระสงฆ์ยังได้ทำการสวดมนต์โดยใช้บทสวดแบบพระเชียงตุง ซึ่งเป็นบทสวดที่ไพเราะ มีเพียงวัดดอนจั่นเท่านั้นที่พระสงฆ์สามารถสวดทำนองแบบพระเชียงตุงนี้ได้

อย่างไรก็ดียังมีผู้มีจิตศรัทธา แม่ลูก ต่างเดินทางนำสิ่งของและอาหารมามอบให้กับทางวัดดอนจั่น เพื่อเป็นอาหารให้กับเด็กนักเรียนกำพร้า นักเรียนด้อยโอกาส เป็นนักเรียนกินนอนที่ทางวัดดอนจั่นได้ดูแลอุปการะในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 700 คน

 

 

12 08 58 -2 เชียงใหม่ วัดดอยจั่นทำพิธีสืบชะตาถวายในวันแม่แห่งชาติ.mp4_20150812_151923.391  12 08 58 -2 เชียงใหม่ วัดดอยจั่นทำพิธีสืบชะตาถวายในวันแม่แห่งชาติ.mp4_20150812_151943.139 12 08 58 -2 เชียงใหม่ วัดดอยจั่นทำพิธีสืบชะตาถวายในวันแม่แห่งชาติ.mp4_20150812_151945.735 12 08 58 -2 เชียงใหม่ วัดดอยจั่นทำพิธีสืบชะตาถวายในวันแม่แห่งชาติ.mp4_20150812_151955.131 12 08 58 -2 เชียงใหม่ วัดดอยจั่นทำพิธีสืบชะตาถวายในวันแม่แห่งชาติ.mp4_20150812_151910.967 12 08 58 -2 เชียงใหม่ วัดดอยจั่นทำพิธีสืบชะตาถวายในวันแม่แห่งชาติ.mp4_20150812_151919.619
วสันต์ เจริญตระกูล รายงาน

Comments

comments