เชียงใหม่ แห่งแรก สธ.เตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉิน 10 ทีม พร้อมชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมขบวน Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ 16 สค.นี้

Share This:

นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมทีมแพทย์จักรยาน 10 ทีม ซึ่งจะจัดเตรียมพร้อมชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้รองรับ โดย 1 ทีมประกอบด้วยแพทย์ 25 คน รถจักรยาน 2 คัน พร้อมเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ อุปกรณ์การแพทย์ ยาและวิทยุสื่อสาร เข้าร่วมไปขบวนปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้

โดยการจัดทีมแพทย์จักรยาน 1 ชุด ประจำช่วงละ 3 กิโลเมตร สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดเส้นทาง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหากผู้ร่วมปั่นจักรยานเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดปัญหาด้านสุขภาพระหว่างทาง ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศที่มีซึ่งเป็นทีมแพทย์จักรยานที่จะเข้าไปร่วมปั่นและให้การช่วยเหลือกับกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและการดูแลผู้เข้าร่วมเพราะจะมีหลากหลายช่วงอายุวัย และระยะทางการปั้นกว่า 30 กิโลเมตร และสภาพอากาศในช่วงปั้นอาจเป็นปัจจัยต่อการปั่นได้

3 4  6 1

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments