เชียงใหม่ เศษขยะเศษไม้ผักตบ ไหลเต็มน้ำปิงช่วงผ่านตัวเมืองเริ่มเเป็นสีแดงขุ่นมาก

Share This:

ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพน้ำแม่ปิง ไหลผ่าจากตัวอำเภอแม่ริม มายังตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นสีแดงขุ่นด้วยตะกอนดินจากน้ำป่า ที่ฝนตกบนดอยจำนวนมากส่งผลให้น้ำไหลจาก
ดอยลงมายัแม่น้ำปิง จนทำให้น้ำเป็นสีแดงขุ่นและมีการไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นเศษซากไม้เศษต้นผักตบชวา ลอดมาตามน้ำเห็นเป็นจำนวนมาก บางจุดก็เป้
นก้อขนาดใหญ่ และแตกเป็นแขนงขนาดเล็ก ลอยผ่านไปติดตามตอสะพาน จะเห็นปริมาณน้ำสูงขึ้นมาเล็กน้อยปิดบังตอหม้อแต่ไม่ถึงจุดวัดระดับน้ำ
ด้านนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่
จากจุดตรวจวัดระดับ P1 เชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันออก มีปริมาณน้ำสูง 1 เมตร 80 เซนติเมตร เกือบ 2 เมตร มีการไหลผ่าน 97080 ลบ.ม. ต่อวินาที ส่วนที่บ้านแม่แต
อำเภอสันทราย P67 มีน้ำไหลผ่าน 36.50 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำสูง 0.20 เมตร ซึ่งจะเห็นการไหลผ่านของน้ำรวดเร็วมากในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ น่าจะเป็นน้ำฝนจาก
ดอยในเขตอำเภอแม่ริมที่ตกลงมาปริมาณมากดังกล่าว

13 08 58 -3 น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเริ่มเนสีแดงขุ่นมาก.mp4_20150813_183211.794 13 08 58 -3 น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเริ่มเนสีแดงขุ่นมาก.mp4_20150813_183217.162 13 08 58 -3 น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเริ่มเนสีแดงขุ่นมาก.mp4_20150813_183220.666 13 08 58 -3 น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเริ่มเนสีแดงขุ่นมาก.mp4_20150813_183225.938 13 08 58 -3 น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเริ่มเนสีแดงขุ่นมาก.mp4_20150813_183242.298 13 08 58 -3 น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเริ่มเนสีแดงขุ่นมาก.mp4_20150813_183248.941 13 08 58 -3 น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเริ่มเนสีแดงขุ่นมาก.mp4_20150813_183252.178 13 08 58 -3 น้ำปิงไหลผ่านตัวเมืองเริ่มเนสีแดงขุ่นมาก.mp4_20150813_183257.698

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments