ลำพูน พ่อเมืองนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการปั่นจักรยาน Bike For Mom

Share This:

ลำพูน พ่อเมืองนำ หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ซักซ้อม เตรียมความพร้อมการปั่นจักรยาน Bike For Mom โดยมีการทดสอบระบบ บันทึก จำนวนผู้ร่วมปั่น เพื่อให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ มีการปั่นจักรยานเป็นขวนพาเหรด ที่มีผู้ร่วมปั่นมากที่สุดในโลก1-19

เช้าวันนี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดการ ซักซ้อม ความพร้อมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom พร้อมกับ จังหวัดอื่น ๆในรูปแบบ เสมือนจริง โดยมีประชาชนชาวจังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 คน จาก 3,264 คน ที่ ลงทะเบียน ร่วมปั่นจักรยาน มาร่วมซักซ้อม ความพร้อมการปั่นจักรยาน ตาม
เส้นทางที่ได้กำหนด ในเขตอำเภอ เมืองลำพูน มี นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้นำขบวนจักรยาน มีจุดเริ่มต้น ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ซึ่งในช่วง ก่อนการซ้อม ที่ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ ได้มีการลงทะเบียน และ ทดสอบระบบ บันทึกข้อมูล ผู้ร่วมปั่น โดยเจ้าหน้าที่ได้แจกสติ๊กเกอร์ บาร์โค๊ด ให้แก่นักปั่น และ สแกนเพื่อ พิสูจน์ตัวตน และ นับจำนวนผู้ร่วมปั่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ ประเทศไทย จัดขึ้นในครั้งนี้ ทำลายสถิติ ขบวนปั่นจักรยาน ของ ประเทศไต้หวัน ที่ มีผู้นำจักรยานร่วมขบวนปั่นจักรยาน 72,919 คน ในเคยทำไว้ใน งานเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ 100 ปีเกาะไต้หวัน เมื่อปี พ.ศ. 2555

1-2โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน จำนวน 1,000 คน ปั่นจักรยาน ไปตามเส้นทางที่ได้กำหนด โดย เริ่มปั่นจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปตาม ถนนอินทยงยศ ข้ามสะพานท่าขาม ผ่านศาลจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) และ ทดสอบ ระบบบันทึกจำนวนผู้ปั่น ที่ หน้าห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท ลำพูน ซึ่ง การซักซ้อมปั่นจักรยาน ในครั้งนี้ ได้มีรถนำขบวนของตำรวจจราจร , รถพยาบาล และ รถลากจูงเตรียมให้ความช่วยเหลือจักรยานที่ชำรุด ระหว่างทาง

ซึ่งการซักซ้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาร่วมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom เพื่อ ร่วมกันสร้างสถิติ ใหม่ ให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ มีการปั่นจักรยานเป็นขวนพาเหรด ที่มีผู้ร่วมปั่นมากที่สุดในโลก ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ หน้าศาลากลาง จังหวัดลำพูนซึ่ง ผู้มีราชชื่อ ตั้งแต่ ลำดับ 1200 เป็นต้นไป สามารถมารับเข็มกลัดพระราชทาน ที่ ห้องประชุมจามเทวี ภายในศาลากลาง จังหวัดลำพูนโดยจะเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา09.00 น. ส่วน ผู้ที่จะปั่นร่วมทำสถิติโลก สามารถไปลงทะเบียน ร่วมปั่น ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ เริ่มปั่นตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

…………………………………..

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงานขอบคุณภาพ ปชส.ลำพูน.

1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16

Comments

comments