เชียงใหม่ ชาวเขาลาหู่และลีซอ สมัครใจคืนพื้นที่รุกป่าต้นน้ำคืนรัฐกว่า 100 ไร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

Share This:

นายชนะ เพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการบริหารบริษทเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และชาวเขา 3 หมู่บ้าน บ้านสามลี่ หย่อมบ้านทรายขาว หมู่ 11 ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับปลูกต้นไม้ท้องถิ่น ตามโครงการปลูกป่า รักษาต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหา15 08 58 -11

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อร่วมกันฟื้นฟูและคืนพื้นที่เขาหัวโล้นหลังจากก่อนหน้านี้ถุกบุกรุก และชาวบ้านพร้อมใจคืนพื้นที่ดินดังกล่าวกว่า 100 ไร่คืนให้กับภาครัฐโดยสมัครใจ และร่วมกันปลูกต้นไม่เป็นพญาเสือโคร่ง มะค่าดมง ประดู่ ไม้ตุ้มแต๋น สนสามใบ และไม้เศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งมีความสูง 700 -1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ทั้งนี้หย่อมบ้านทรายขาวแห่งนี้ มี 2 หย่อมหมู่บ้านอยู่ร่วมกันเป็นชาวเขาเผ่าลีซอและลาหู่ กำลังจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ร่วมใจกันคืนพื้นที่ให้กับภาครัฐ หลังจากมีการสำรวจพบจากภาพถ่ายทางอากาศ มาเปรียบเทียบ หลังจากพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นป่าต้นน้ำชั้น 1 B หรือป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันและเดิมเป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นน้ำแหล่งกำเนิดลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู๋งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ทำให้ชณะนี้ร่วมใจกันฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม

ซึ่งชาวบ้านจะร่วมกันเข้ามาดูแลพื้นที่การปลูกของแต่ละครัวเรือน เพื่อให้ต้นไม้ได้เติบโตกลับมาเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และที่สำคัญพร้อมใจกันกำหนดกติกาขึ้นมาเพื่อเฝ้าระวังร่วมกันการบุกรุกอย่างยั่งยืน ที่สำคัญจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของความงดงามของพญาเสือโคร่ง ที่จะเติบดตสวยงามในอนาคด และมองเห็นจากตัวอำเภอพร้าว ยังจุดนี้ได้ชัดเจน

15 08 58 -14 15 08 58 -13 15 08 58 -12  15 08 58 10 15 08 58 -9 15 08 58 -8 15 08 58 -7 15 08 58 6 15 08 58 -5 15 08 58 -4 15 08 58 -3 15 08 58 -2 15 08 58 -1 (3) 15 08 58 15 08 58 -15

 

 

 

 

Comments

comments