เชียงใหม่ พัฒนาพิงคนครจับมือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

Share This:

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยมี นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและได้รับเกียรติจาก พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

          การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความสัมพันธ์ เชิงพันธมิตรในการใช้ทรัพยากรระหว่างทั้งสองหน่วยงาน อันสอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การขนส่ง และสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการดำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ด้านการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างกัน และสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด

IMG_1686 IMG_1645 IMG_1630 ข่าวMOU.wmv_20150815_123405.482 ข่าวMOU.wmv_20150815_123409.513 ข่าวMOU.wmv_20150815_123420.761 ข่าวMOU.wmv_20150815_123424.417 ข่าวMOU.wmv_20150815_123435.201

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments