เชียงใหม่ รก.ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่เผย 9 -11 กย.เตรียมอัลตร้าซาวด์หลินฮุ่ย หลังผ่าน 2 เดือนเศษ

Share This:

รก.ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่เผย 9 -11 กย.เตรียมอัลตร้าซาวด์หลินฮุ่ย หลังผ่าน 2 เดือนเศษ โดยคณะสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีเก็บตรวจฮฮร์โมนปรับขึ้นไปมา 30 -70
ที่ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน ด้านหลังส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เข้าติดตามการตรวจวัดฮอร์โมนจากเจ้าหน้าที่ หลังจากช่วงนี้ทีมพี่เลี้ยงยังคงจัดเก็บปัสวะทั้งเช้าและเย็น ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจหาฮอร์โมน เพื่อทำการตรวจหาค่าของฮฮร์โมนโปรเจสเตอโรน ที่แสดงถึงการตั้งครรภ์ ซึ่งยังคงสวิงที่ 30 -70 ขับไปมาในระยะนี้ ซึ่งจะเทียบกับในช่วงเดียวกับปีที่แล้ว แต่พฤติกรรมการแสดงออกจะมีมากกว่า
อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะมีการตรวจอัลตร้าซาวด์หลังครบ 2 เดือนเล็กน้อย แต่ทีมสัตว์ผู้เชี่ยวชาญได้แจ้งมาจะเข้ามาพร้อมอุปกรร์การอัลตร้าซาวด์แบบละเอียดระหว่างวันที่ 9- 11 กันยายนนี้ นำโดยสพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทย และรศ.น.สพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทีม ร่วมกันอัลตร้าซาวด์ หากนับเวลาจะทำให้ครบ 2 เดือน เกือบ 19 วัน เพื่อดูการพัฒนาการของหลินอุ่ยว่ามีตัวอ่อน ตั้งท้องจริหรือตั้งท้องลม อีกหรือไม่ ก็จะได้ทราบกันพร้อมการแถลงข่าว ก็ทำให้จะเข้าในช่วงใกล้ระยะ 3 เดือน
นอกจากนี้ปัสวะที่จัดเก็บมาได้ตั้งแต่หลังจากการผสมเทียมไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ยังคงจัดเก็บไว้ในตู้แช่เย็นไว้ในช่วงระยะหนึ่ง เพื่อใช้ในการตรวจหาหรือน้ำมาเปรียบเทียบของช่วงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เพื่อบันทึกไว้เป็นงานวิจัยหมีแพนด้าในประเทศของแต่ละช่วงปีมีความเปลี่ยนอย่างไร

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments