เชียงใหม่ รมต.นร.วอนคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจก่อนโพสต์และแชร์ภาพเหตุรุนแรง

Share This:

รมต.นร.วอนคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจก่อนโพสต์และแชร์ภาพเหตุรุนแรง ให้คำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจผู้สูญเสีย พร้อมย้ำสื่อมวลชนระมัดระวังการนำเสนอภาพข่าวให้เป็นสากล หลีกเลี่ยงภาพรุนแรง

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความปรองดองสมานฉันท์และหลักสำคัญของประชาธิปไตยที่ประชาชนควรทราบ” ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย ปี 2558 ที่ห้องประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทหารกำลังพลกองบิน 41 พร้อมทั้งทหารปลดประจำการ และครอบครัวเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 นาย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ข้าราชการทุกหมู่เหล่าในส่วนภูมิภาค นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นตัวแทนของรัฐบาลส่วนกลาง ที่จะสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรักในจังหวัดของตัวเอง และรักประเทศชาติให้มากยิ่งกว่า เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค พร้อมดูแลประชาชนในทุกพื้นที่เสมือนเป็นคนในครอบครัว ให้สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ ฯ ฝากเตือนถึงประชาชนทุกคน ให้คำนึงถึงความรู้สึกของผู้สูญเสีย ระมัดระวังการโพสต์และแชร์ภาพ ผ่านเฟซบุ๊ค ตลอดจนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อความรู้สึกและจิตใจ ตลอดจนได้กำชับถึงสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ให้ระมัดระวังการนำเสนอภาพข่าว ที่รุนแรง และผิดหลักการนำเสนอข่าวที่เป็นสากล ควรนำเสนอในแนวทางที่สร้างสรรค์และร่วมกันเป็นหูเป็นตา แก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขโดยเร็ว

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments