เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

Share This:

เป็นวันแรกในช่วงค่ำวันนี้ หลังเกิดเหตุระเบิดขึ้น ที่กรุงเทพ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำเครื่องสแกนวัตถุระเบิดมาติดตั้งไว้จำวน 2 เครื่อง บริเวณปากทางเข้าสู่ตัวอาคาร โดยจะมีเจ้าหน้าทีสารวัตรทหาร จากมลฑลทหารบกที่ 33 พร้อมเจ้าหน้าที่รปภ. เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่น เป็นการป้องกันตามมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันก่อเหตุร้ายจากผู้จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ได้ ซึ่งเครื่องสแกนนี้มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับสนามบิน ที่ใช้ตรวจหาวัตถุโลหะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นับเป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามที่กระทำได้ เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยสูงสุด พร้อมกับได้นำเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร จากมลฑลทหารบกที่ 33 เข้ามาร่วมดูแลนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะใช้ไปจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments