เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่วางมาตรการเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสารขั้นสูง เน้นย้้ำผู้ประกอบการ และคนขับรถรับจ้าง ช่วยสอดส่อง

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่วางมาตรการเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสารขั้นสูง เน้นย้้ำผู้ประกอบการ และคนขับรถรับจ้าง ช่วยสอดส่องหากพบผิดสักเกตุแจ้งจนท. พร้อมให้มี
การบันทึกเลขบัตรปชช.และพาสสปอร์ตทุกครั้ง

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการเดินรถร่วม คนขับรถรับจ้าง สี่ล้อแดง สามล้อเครื่อง รถจักรยานยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจและเจ้าหน้าที่ขนส่ง เพื่อขอความร่วมกับทุกคนช่วยสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยว ในการเข้ามาใช้บริการภายในตัวอาคาร หากพบสิ่งผิดปกติหรือ
มีประชาชนนำกระเป๋ามาวางในลักาณ์ต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
เน้นย้ำเพิ่มเติมการจำหน่ายตั๋วในขณะนี้ทั้งมาซื้อเอง ฝากซื้อ ตลอดจนผ่านออนไลน์ ให้มีการบันทึกเลขบัตรประจำนวน 13 หลัก หากเป็นนักท่องเที่ยวบันทึกเลขพาสสปอร์ต
พร้อมเบอร์โทร เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ ส่วนการรับฝากสัมภาระก็เช่นเดียวกันที่ต้องกระทำอย่างเดียวกัน หากมีกระเป๋าผิดปกติสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้ามา
ตรวจสอบเช่นกัน ขณะเดียวกันมาตรการภายในตัวอาคารถังขยะจากสีถึบให้เปลี่ยนสีใส่ เพื่อป้องกันการสิ่งของแปลกปลอมเข้ามาวางไว้ ร่วมไปถึงจุดต่างที่หากพบเห็นมี
บุคคลหรือสิ่งของวางไว้ก็รีบแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ
นอกจากนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และสารวัตรทหาร มลฑลทหารบกที่ 33 ส่งเจ้าหน้าทีเข้ามาเป็นสายตรวจทุกระยะ เพื่อร่วมป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย เพราะสถานีขนส่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีผู้คนเดินทางเข้า-ออกตลอดทั้งวัน อาจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีมาสร้าง
สถานการณ์เกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันเน้นการใช้กล้องวงจรปิด ทุกจุดให้เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งช่วยกันดูพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยเพื่อดำเนินการตรวจ
สอบทันที นับว่าเป็นมาตรการขั้นสูงของการป้องกันเฝ้าระวังและดูแลผู้มาให้บริการของสถานขนส่งผู้โดยสรของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 แห่ง

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments