เชียงใหม่ หลินฮุ่ยกินจุจากวันละมื้อ 3 กิโลกลายมาเป็น กลางวันมื้อ 4 กลางคืน 2 รวม 24 กิโลกรัมต่อวัน

Share This:

หลินฮุ่ยกินจุจากวันละมื้อ 3 กิโล กลายมาเป็น กลางวันมื้อละ 4 กลางคืน 2 มื้อ กิโล รวม 24 กิโลกรัมต่อวัน ขณะเดียวเพิ่มขนาดหน่อไผ่บงหวานอาหารโปรด
ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่เพิ่มขนาดความยาวเป็น 1 -2 เมตรเพื่อเสริมไฟเบอร์

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านอาหารหลินฮุ่ย ซึ่งจากเดิมหลินฮุ่ยกินหน่อบ่งหวานและ
ไผ่รวมกันกว่า 3 กิโลกรัม แต่หลังจากพฤติกรรมความรุนแรงเพิ่ขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันนี้ หลินฮุ่ยกินมากขึ้นเพิ่มหน่อบงหวานและขนาดยาวขึ้นเป็น 1-2 เมตร และให้กินกลาง
วันเป็น 4 มื้อ ต่อ 3 กิโลกรัม และต้องเพิ่มรอบกลางคืนอีก 2 มื้อ จำนวน 3 กิโลกรัม รวมกันแล้วหลินฮุ่ยกินหน่อบ่งหวานกว่า 24 กิโลกรัมต่อวัน ยังไม่ร่วมต้นใบไผ่
ทั้งนี้ได้เพิ่มขนาดของหน่อบ่งหวานที่เป็นอาหารโปรดปานมากในขณะนี้ขนาดยาวขึ้นจากเดิม เพราะต้องการเสริมไฟเบอร์ มีใยอาหารสูง ช่วยเพิ่มกากใยในระบบทางเดิน
อาหาร และช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้มากขึ้น แต่พบพฤติกรรมการกินจุมากขึ้นผิดปกติเข้าใกล้สองเดือนเดต็มไม่กี่วันหรือครบ 60 วันค้างหน้านี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิด ร่วมไปถึงพฤติกรรมการหักกิ่งไม้กิ่งไผ่เอาเข้าไปทำรังตัวเองต่อเนื่องและเข้าไปทุกวันนานนับชั่วโมง และนอนน้อยลงมา แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอการอัล
ตร้าซาวด์อีกครั้งเพื่อความชัดเจนส่วนพฤกติกรรมที่เกิดขึ้นบ่งบอกออกทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ ทีงานทุกคนแอบดีใจกันเล็กที่หวังจะเห็นแพนด้าน้อยประสบความสำเร็จอีก
ครั้งของคนไทยในขณะนี้

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments