เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่เผยเดือนกันยา ลุ้นให้เกิดพายุเข้าหรือฝนตกหนัก

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่เผยเดือนกันยา ลุ้นให้เกิดพายุเข้าหรือฝนตกหนัก หลังน้ำเขื่อนแม่งันเหลือเพียง 60 ล้าน หวังน้ำเพิ่มอีก 80 ล้าน หากไม่มีฝนปีหน้า
กระทบหนักการใช้น้ำ ที่ต้องบริหารจัดการน้ำใหม่

นายจานุภัทร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งันสมบูรณ์ชล ล่าสุดสามารถกักเก็บน้ำได้ 60 ล้าน ลบ.ม. ซึ่ง มีน้ำไหลเข้าอ่างในช่วงขณะนี้กว่า 5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจากปริมาณน้ำดังกล่าวขณะนี้มีน้อยมาก ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกมากจากสถิติที่จัดเก็บมา ซึ่งอ่างก็จะ จัดเก็บน้ำไว้เพื่อรองรับในปีหน้า แต่สถาการณ์ขณะนี้น้ำไหลเข้าอ่างน้อยมาก ทำให้ช่วงเดือนกันยานนี้ต้องมาร่วมลุ้นให้เกิดพายุเข้าหรือเกิดฝนตกหนักทางตอนเหนือ ต้นน้ำของเขื่อนแม่งัดเพื่อให้น้ำไหลเข้า อ่างเพิ่มอีก 80 ล้าน ลบ.ม. ร่วมกับน้ำขณะนี้ 140 ล้าน ลบ.ม. ก็จะเพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำในปีหน้าที่เทียบเคียงกับปีนี้ที่ปริมาณน้ำใกล้เคียงกัน ซึ่งหากฝนไม่ตก ตามที่ประเมินไว้ น้ำเหลือน้อยกว่าที่คาดการณ์ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งปี 2559 ทำให้ต้องมีการประเมินกันเดือนต่อเดือน ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อบริหารจัดการน้ำกันใหม่ ทั้งนี้ปัจจัยคือการเกิดฝนตกและตกหนักเพื่อให้น้ำไหลเข้าเขื่อนให้มากที่สุด ก็จะทำให้การอุปโภคบริโภค ตลอดจาภาคการ
เกษตร ไม่เกิดผลกระทบเกิดขึ้น และการรัษาระบบนิเวศของแม่น้ำปิง ที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments