ลำพูน พ่อเมืองนำข้าราชการประชาชนบำเพ็ญราชกุศลพระนางจามเทวี คล้ายวันสวรรคต

Share This:

ชาว จังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญราชกุศล  เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต ของ พระนางจามเทวี อดีตปฐมกษัตรี แห่ง นครหริภุญชัย

ที่ ลาน อนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี จังหวัดลำพูน ร่วมกับ  เทศบาลเมืองลำพูน  ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี  , หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน จัดพิธี วางพวงมาลา เทิดพระเกียรติ และ บำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย เนื่องในโอกาส วัน คล้ายวันสวรรคต  ในวันขึ้น  8 ค่ำ เดือน 9  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่  22  สิงหาคม 2558 โดย นาย ณรงค์  อ่อนสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีพิธีบวงสรวง พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ  มาลัยข้อพระกร  และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ร่วมวางพวงมาลา จาก หลังจากนั้น ที่ วัดจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน มีพิธี ทำบุญ บำเพ็ญราชกุศลถวายแด่พระนางจามเทวี ซึ่ง มี ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธี เป็นจำนวนมาก

พระนางจามเทวีเป็นสตรีที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ล้านนา ไทย ด้วยทรงเป็นกษัตรีองค์แรกของราชวงศ์จามเทวี ที่ปกครองเมืองหริภุญชัย หรือเมืองลำพูนให้เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญมั่งคั่งยิ่งกว่าอาณาจักรใดๆใน ยุคนั้น พระนางจามเทวีไม่เพียงแต่จะทรงมีพระสิริโฉมงดงาม แต่ยังทรงมีพระปัญญาเป็นเลิศและมีศีลบริสุทธิ์ กล่าวกันว่าในสมัยนั้นโปรดให้สร้างพระอารามไว้ 4 มุมเมือง รวมแล้วมีพระอารามถึง 2 พันแห่ง ทั่วพระนครและปริมณฑล พระนางจามเทวี ทรงครองราชย์ได้ 42 ปี จึงเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 92 พรรษา มีผู้สืบเชื้อสายติดต่อกันมาถึง 49 พระองค์ รวมเวลา 615 ปี

1- 2 1-1

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

ขอบคุณภาพ ปชส.ลำพูน

Comments

comments