เชียงใหม่ บรรยากาศเด็กชื่นชมความน่าสิงโตขาว

Share This:

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีบรรยากาศเด็กนักเรียน ให้ความสนใจชมความน่ารักสิงโตขาว ที่นำมาจัดแสดงให้ชมวันละ 1 รอบ 1 ชั่วโมง

Comments

comments