เชียงใหม่ มช.ประสบความสำเร็จผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพมาตรฐานสากล

Share This:

มช.ประสบความสำเร็จผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพมาตรฐานสากล เปิดห้องต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ได้ ISO 13485

ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดห้องปฎิบัติการต้นแบบผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ มีคุณภาพสูงมาตรฐานสากล เป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้
รับมาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้งานทางการเแพทย์กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทางการแพทย์ เนื่องจกมีคุณสมบัติการย่อยสลายได้ในร่าง
กาย ทำให้ไม่ต้องทำการผ่าตัดซ้ำเพื่อนำวัสดุที่ใช้การรักษาเสร็จแล้วออกจากร่างกายผู้ป่วย รวมไปไปถึงการใช้สารตั้งต้นบางส่วนที่มาจากวัตถุดิบชีวมวล
ด้านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่าเป็นนโยบายของการต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู็และเทคโนโลยีสู่สังคมภาคและะกา
รบริการของมหาาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลงานชื้นนี้ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม และคณะวิจัย คณะสวิทยาศาสตร์ร่วมกันมากว่า 15 ปี คิดค้นตัวริเริ่มปฎิกิริยาใหม่
เพื่อใช้ในการผลิตมอนอเมอร์แลพอลิเมอร์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ขึ้นโดยมุ่งเน้นนำไปใช้ด้านวัสดุทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดมช.ได้สนับสนุนงบ
เพื่อผลิตห้องต้นแบบเป็นโรงงาน ให้สาารถผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้งานทางการแพทย์เพื่อการวิจัยและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

 

23 08 58 ความสำเร้จเม็ดพลาสติกมช..mp4_20150824_104331.157 23 08 58 ความสำเร้จเม็ดพลาสติกมช..mp4_20150824_104335.190 23 08 58 ความสำเร้จเม็ดพลาสติกมช..mp4_20150824_104354.782

 

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

 

Comments

comments