เชียงใหม่ วางแผนให้ครูเกษียณอายุราชการกว่า 500 คน

Share This:

วางแผนให้ครูเกษียณอายุราชการกว่า 500 คนของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ชีวิตหลังเกษียณ ไร้หนี้อยู่สบายรับสิทธิ์ต่างๆ

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการของคุณครูกว่า 500 คนของจังหวัดเชียงใหม่ นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อครูเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ จำนวนกว่า 500 คน เพื่อให้ทุกคนได้ความรู็เกี่ยวกับสิทธิ์ตางๆ ที่จะได้รับและร่วมกันวางแผนการใช้เงินหลังเกษียณ อาชุราชการ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแก้ไขปัญหาหนี้สินต่างๆ ภายหลังเกษียณแล้วจะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องกังวลกับปัญหา

ทั้งนี้ที่ผ่านมามักเกิดปัญหากับการได้รับสิทธิ์ จากเอกสารการใช้หนี้สินต่างๆ จนทำให้บางคนต้องประสบปัญหาด้านการเงินโดยเฉพะรายที่กู้เงินต่างๆ ทั้งซื้อรถ ซื้อบ้าน เงินกู้ต่างๆ หากไม่มีการวางแผนที่ดี ซึ่งพบว่าบางคนหลังเกษียณแล้วเงินหมดจากการใช้จ่าย เหลือเพียงเงินบำนาญทำให้หนี้สินที่มีเกิดปัญหาจนทำให้บางรายถึงกับสิ้นเนื้อ ประดาตัว ไม่มีบ้านอยู่ เพราะการวางแผนที่ไม่ดี เพราะหลังวัยเกษียณแล้วจะไม่มีงานทำใช้เงินในทางที่ผิด จนทำให้ชีวิตหลังเกษียณมีคุณภาพด้อยลงไป เพื่อให้คุณภาพของ คุณครูในวัยเกษียณอยู่อย่างมีความสุขคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในช่วงวัยทำงานมานาน

24 08 58 -2 วางแผนให้ครูเกษียณอายุราชการกว่า 500 คนของจังหวัดเชียงใหม่.mp4_20150824_120121 24 08 58 -2 วางแผนให้ครูเกษียณอายุราชการกว่า 500 คนของจังหวัดเชียงใหม่.mp4_20150824_120136 24 08 58 -2 วางแผนให้ครูเกษียณอายุราชการกว่า 500 คนของจังหวัดเชียงใหม่.mp4_20150824_120143

 

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments