เชียงใหม่ อีกกระแสถ่ายเซลฟีมาแรงกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ อันซีนที่แม่กวง

Share This:

อีกกระแสถ่ายเซลฟีมาแรงกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ อันซีนที่แม่กวง ลงไปถ่านถึงพื้นสันเขื่อนขณะน้ำแห้งขอดหนัก นับเป็นโอกาสดีหลายสิบปีได้ถ่ายหน้าสัน
เขื่อนด่านล่าง ใช้รถวิ่งลงได้สบาย

อีกหนึ่งภาพความประทับใจของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปกับสภาพความแห้งแล้งของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำเหลือน้อยมากเพียง
ส่งผลให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสทางโลโซเซียล ที่บรรดานักท่องเที่ยวพากันไปถ่ายภาพเซลฟีแชร์กันและเช็คอินกัน ว่าได้เดินทางมาถ่าย
ภาพที่เขื่อนแม่กวงแห่งนี้ในปีนี้
จะมองเห็นสภาพของตัวอ่างที่แห้งมาก โดยเฉพาะบริเวณสันเขื่อนด้านล่าง ที่นับหลายสิบปีมาแล้วที่ไม่สามารถจะลงไปได้เพราะจะต้องมีน้ำมาท่วมขัง แต่ขณะนี้สภาพน้ำ
ลดลงไปจนทำให้เห็นสันเขื่อนจากด่านล่างขึ้นด้านบนหรือเรียกเห็นจากพื้นดิน และล่องรอยของทางถนนผู้ขับขี่รถลงไปเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถขับรถลงไปถึงพื้น
ดินก้นอ่างด้านหน้าเขื่อน มีรถวิ่งลงไปจนเป็นร่องเส้นทางถนนเกิดขึ้น เพราะหลายคนต้องการลงไปสัมผัสกับก้นอ่าง หน้าเขื่อนที่นับว่าเป็นอีกอันซินแม่กวง ที่กำลังเรียก
กันในขณะนี้ ทำให้กลายเป็นถ่ายภาพอันประวัติศาสตร์ที่หลายคนต่างพากันเดินทางไปต้องขับรถลงไป แล้วถ่ายภาพ เพราะไม่รู้ว่าจะมีกี่ที่จะได้ลงไปสัมผัสถึงก้นอ่างแบบ
นี้อีก นับจากช่วงการก่อสร้างอ่างที่จะเห็นแบบนี้เท่านั้น

26 08 58 -1 อีกกระแสถ่ายเซลฟีมาแรง อันซีนแม่กวงหน้าสันเขื่อนขณะน้ำแห้งขอดหนัก.mp4_20150826_073854.533 26 08 58 -1 อีกกระแสถ่ายเซลฟีมาแรง อันซีนแม่กวงหน้าสันเขื่อนขณะน้ำแห้งขอดหนัก.mp4_20150826_073859.769 26 08 58 -1 อีกกระแสถ่ายเซลฟีมาแรง อันซีนแม่กวงหน้าสันเขื่อนขณะน้ำแห้งขอดหนัก.mp4_20150826_073904.682

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments