กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมร่องนำลำไยอบแห้งสีทองมาแปรรูปเป็นลำไยเคลือบช็อกโกแลต

Share This:

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมร่องนำลำไยอบแห้งสีทองมาแปรรูปเป็นลำไยเคลือบช็อกโกแลต  ผลไม้ไทยใส่นวัตกรรมแปรรูปเป็นสินค้านานาชนิด พร้อมกับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามสร้างแบรนด์สินค้าช่วยเพิ่มมูลค่าจนคว้ารางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจโอทอปดีเด่นระดับประเทศ

คุณปิยะภรณ์ สมพงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่าได้จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปี 2549 โดยการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ทำลำไยอบแห้งเนื้อสีทองในตำบล จำนวน 10 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพลำไยให้ขายได้ในราคาที่ดีขึ้น และสามารรถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาขบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีการอบที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมขยายการตลาดเพื่อจำหน่ายให้กว้างขวางทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงาม โดดเด่นมีเอกลักษณ์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคจากการสร้างทายาททางธุรกิจที่เน้นคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมทำงาน ได้มีการพัฒนาแบรนด์สินค้ามาโดยตลอดเพื่อสร้างตลาดและปัจจุบันได้ตกผลึกลงตัวทำการจดทะเบียนตราสินค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้สัญลักษณ์การ์ตูนน้องลำไยกับตัวอักษร Rim De’ Rong ซึ่งแผลงเสียงมาจากบ้านริมร่อง ที่เป็นแหล่งผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเข้าสู่ระดับสากลและพร้อมเข้าสู่ AEC ทั้งนี้ทางกลุ่มได้จัดทำแผนธุรกิจรองรับไว้แล้ว จุดเด่นของสินค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ได้แก่ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองทุกเม็ด ได้ผ่านกระบวนการคัดเกรดระดับ 2 เอก่อนจะนำมาแปรรูป และขบวนการผลิตได้มาตรฐานทุกขั้นตอนแล้วเสร็จภายในวันเดียว จึงมั่นใจในรสชาติของลำไยแท้ 100 % ที่ไม่มีการแต่งเติมสีสันและรสชาติโดยมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคมากที่สุด ปัจจุบันวิสาหกิจกลุ่มชุมชนแม่บ้านริมร่องมีจำนวนสมาชิกรวม 55 คน แบ่งเป็นสมาชิกประจำ 10 ราย และสมทบ 45 ราย โดยการผลิตจะรับซื้อลำไยสดจากสวนของสมาชิก ในช่วงผลผลิตลำไยออกพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งจะอยู่ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี โดยจะคัดเลือกซื้อลำไยเกรดดีที่สุด เจาะจงเฉพาะพันธุ์ อีดอ ให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด 1-2 บาทต่อกิโลกรัม หลังจากนั้นจะนำเข้ากระบวนการอบแห้ง แล้วเก็บสต๊อกไว้เพื่อค่อยๆ ทยอยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นลำไยอบแห้งเนื้อสีทองบรรจุถุง ลำไยสีทองเคลือบช็อคโกแล็ต,ขนมผิงลำไยเนื้อสีทอง,น้ำตาลกรวดลำไยเนื้อสีทองและเครื่องดื่มลำไยสำเร็จรูปเป็นต้น หากท่านผู้ชมสนใจศึกษาดูงานหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 288 หมู่ที่ 7 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร 084-6136368 หรือ WWW.SAWASDEELONGAN.COM

 

เชียงใหม่ ลำไยเคลือบช็อกโกแลต แจ๋วพารวย เชียงใหม่ ลำไยเคลือบช็อกโกแลต แจ๋วพารวย 4 เชียงใหม่ ลำไยเคลือบช็อกโกแลต แจ๋วพารวย 2 เชียงใหม่ ลำไยเคลือบช็อกโกแลต แจ๋วพารวย 1

 

ลาภิศ โรจน์วิกรัย รายงาน

Comments

comments