ลำพูน พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Share This:

พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อ ให้ ผู้นำชุมชน นำไป ดำเนินการป้องกัน ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งจัดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน

ที่ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 – 2558 และเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล จังหวัดลำพูน โดยนายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนางสุพัตรา แสงทอง พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 – 2558 และเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล จังหวัดลำพูน โดยมีตัวแทนของกองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มเป้าหมายจาก 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีรับมอบเงิน จำนวน 32 กองทุน กองทุนละ 8,000 บาทโดยมี เป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอด การดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ มุ่งสร้างความปรองดอง โดยเชื่อมโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 19,205 แห่ง จังหวัดลำพูนได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจนถึงปัจจุบัน จำนวน 189 กองทุนจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล จังหวัดลำพูน โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้นำชุมชนจาก 8 อำเภอ เขียนคำ ตั้งมั่นปณิธานความดี แล้ว นำไปแขวนที่ ต้นไม้แห่งความดี และ กล่าวคำปณิธานที่จะสร้างความดี เพื่อ ถวายความจงรักภักดี และ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วย

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.ลำพูน2 3

 

Comments

comments