เชียงใหม่ ซ้อมเต็มรูปแบบรับมืออุบัติภัยด้านการขนส่งปิโตรเลียม

Share This:

ที่หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหลายหน่วยงาน ร่วมฝึกซ้อมตอบโต้สถานการณ์แบบเต็มรูปแบบ หรือ FUll Scale Exercise ในการป้องกันและระงับเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์รถบรรทุกน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร ชนกับรถบรรทุก 6 ล้อ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีน้ำมันรั่วไหลเกลื่อนเต็มถนน
โดยเจ้าหน้าที่ได้ซักซ้อมการเข้าปฏิบัติตามขั้นตอน เริมตั้งแต่การปิดกั้นพื้นที่ การฉีดพ่นละอองสร้างม่านน้ำ การฉีดพ่นโฟมโปรตีนเพื่อกักจับคราบน้ำมัน การช่วยเหลือและขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต่างร่วมการซ้อมเพื่อทบทวนและเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย่างเต็มที่
การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยทุกปีทางสมาคจหมุเวียนการฝึกซ้อมไปในแต่ละภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรของสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

 

เอกพงศ์ ประดิษฐ์พงษ์ รายงาน

Comments

comments