เชียงใหม่ ถ่ายทอดนโยบายคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ สู่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การสวนสัตว์

Share This:

พลเอกภัทรินทร์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์พร้อมด้วยคณะกรรมการและ ท่านเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เข้าร่วมสัมมนาพร้อม ถ่ายทอดนโยบายคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ สู่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การสวนสัตว์ วันที่25 – 27 สิงหาคม 2558ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

 

ขอบคุณภาพข่าว นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ รักษาการณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

Comments

comments