เชียงใหม่ เสริมทักษะฝึกอบรมครูมวยนวรัช กองพลทหารราบที่4และ7

Share This:

พอ.อำนาจ พุกศรีสุข ทำการฝึกอบรมครูมวยนวรัชขั้นพื้นฐานแก่ครูฝึกทหาร ของกองพลทหารราบที่4 และกองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 24 กองพัน กองพันละ 5 คน เพื่อนำความรู้ไปถ่ายต่อทหารในหน่วยต่อไป

 

วชรพงษ์ มีทรัพย์กว้าง รายงาน

Comments

comments