เชียงใหม่ นับเป็นครั้งแรกไนท์ซาฟารี ยินดีสมาชิกลูกฮิปโปแคะที่รอดชีวิตผ่านมาได้ 1 เดือน 7 วัน

Share This:

ครั้งแรกไนท์ซาฟารี ยินดีสมาชิกลูกฮิปโปแคะที่รอดชีวิตผ่านมาได้ 1 เดือน 7 วัน เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติเหลือน้อยไม่ถึง 3 พันตัว

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร แถลงข่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ (Pygmy hippopotamus) จำนวน 1 ตัว (ยังไม่ทราบเพศ) มีสุขภาพแข็งแรง ได้กำเนิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ระยะเวลา 1 เดือน 7 วัน ซึ่งลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ อยู่รอดได้ปกติ ซึ่งมีรูปร่างทั่วไปคล้ายฮิปโปโปเตมัส แต่มีรูปร่าง อุปนิสัย และพฤติกรรมต่างจากฮิปโปโปเตมัส เป็นสัตว์ที่ประสาทการมองเห็นไม่ดี แต่ประสาทการดมกลิ่นนั้นดีมาก กินอาหารจำพวกพืชผักชนิดต่างๆ รวมถึงกินดินโป่ง เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ร่างกายเหมือนกับสัตว์กินพืชชนิด
อย่างไรก็ตามนับเป็นความสำเร็จเป็นอย่างมากที่สามารถขยายพันธุ์ได้สำเร็จของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตกลุกมาแล้วแต่ก็เสียชีวิตลงไป ในครั้งทีมพี่เลี้ยงได้ดูแลอย่างดีโดยให้อยู่แบบตามธรรมชาติกับแม่ให้มาก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงขณะนี้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ กินนมแม่และพืชผักผลไม้ ที่นำไปมอบให้ โดยไม่ได้รับการรบกวนใดจนทำให้เป็นข่าวดีที่ได้ลูกฮิปโปแคะ เพราะขณะนี้ในธรรมชาติเหลือน้อยมากไม่น่าจะถึง 3 พันตัวทั่วโลกเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ใช้ชีวิตอย่ยากและการรอดชีวิต ตลอดจนในสวนสัตว์ก็มีการกำเนิดน้อยมาก ทางไนท์ซาฟารีจะพยายามในการขยายพันธุ์ให้ได้มากที่สุด ถึงจะยากลำบาคการเกิดลูกเพียง 1 ตัวต่อครั้งเท่านั้น

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments