ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ย้ำเจ้าหน้าที่เข้มสกัดกั้นยาเสพติดในแม่น้ำโขง

Share This:

เมื่อวันที่ 28 สค.วที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย พลตำรวจโทธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่11896903_1140202579327924_744381851_nน้ำโขง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่วนประสานงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขงครั้งที่ 3 / 2558 (ศปปข.) มีผู้เข้าร่วมจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ ทอำเภอเชียงแสน. สำนักงานปปส. สำนักงานเจ้าท่า. ด่านศุลกากรเชียงแสน สรรพสามิตพื้นที่อำเภอแม่สายท่าเรือเชียงแสนเชียงของ ด่านกักสัตว์เชียงแสน สาธารณสุขอำเภอเชียงแสนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 จังหวัดเชียงราย กองบัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองการต่างประเทศ. กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 5 กองกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางปฎิบัติงานรับฟังปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมสัมมนานำมาพัฒนาระบบงาน และส่วนประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฏหมายในแม่น้ำโขงให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พล.ต.ท ธนิตศักดิ์ เปิดเผยว่า ปัญหาหลักที่ต้องให้ ศปปข. แก้ใขคือการสกัดกั้นการทะลักเข้ามาของยาเสพติด ซึ่งผู้กระทำผิดกลุ่มขบวนการยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน ยังนิยมใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางลำเลียงผ่านเข้ามาในประเทศไทย ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ออกตรวจตรา หาข่าวความเคลื่อนไหว รวมทั้งประสานงานร่วมกันเพื่อช่วยป้องกันมิให้ยาเสพติดหลุดเข้ามาได้ นอกจากนี้ยังคงสร้างความมั่นใจกับเรือสินค้าของทุกประเทศ ที่ขนสินค้าผ่านทางแม่น้ำโขง ให้มั่นใจถึงความปลอดภัยจากกลุ่มก่อความไม่สงบต่าง ๆ ซึ่งทางการไทยและประเทศใกล้เคียงมีการปราบปรามร่วมกันจนสิ้นซากไปแล้ว

บัจจุบันมีหลายประเทศ ทั้งไทย จีน สปป.ลาว ใช้แม่น้ำโขงร่วมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรือขนสินค้า มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเรือเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาง ศปปข.จึงต้องมีการประชุมหารือเพื่อเตรียมรับมือการเติบโตของการสัญจรในแม่น้ำโขง เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างราบรื่น

11942276_1140204115994437_1601927626_n

…………………………………………………..

Comments

comments